Đối tượng được bảo hiểm: Tài sản là nhà, ng trình kiến trúc, máy móc thiết bị, vật tư, hàng hoá, kho hàng, nhà máy, nhà xưởng,….

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Những rủi ro có thể được lựa chọn để bảo hiểm:

A/ Cháy (dù là phát sinh từ nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

a/ Động đất, núi lửa phun hoặc do biến động khác của thiên nhiên,

b/ Thiệt hại gây ra do

i/ Tài sản tự lên men hoặc tỏa nhiệt, hoặc

ii/ Tài sản đang trong quá trình xử lý bằng nhiệt.

c/ Bất kỳ thiệt hại nào gây nên bởi hoặc hậu quả của việc đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoang mạc, rừng nhiệt đới, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai, dù là ngẫu nhiên hay không.

Sét

Nổ

i/ Nồi hơi

ii/ Khí đốt

Được sử dụng với mục đích duy nhất là phục vụ duy nhất là phục vụ sinh hoạt nhưng loại trừ  những thiệt hại gây ra do động đất hoặc cháy ngầm.

B/ Nổ nhưng loại trừ thiệt hại:

a/ Gây ra bởi hoặc bao gồm nổ bởi áp lực hơi nước của nồi hơi, thùng đun nước bằng hơi đốt, bình chứa, máy móc hoặc thiết bị chỉ sử dụng áp lực hơi nước và thuộc sở hữu dươi sự kiểm soát của người được bảo hiểm

b/ Liên quan tới hoặc xuất phát từ bình chứa, máy móc hoặc thiết bị, hoặc bộ phận bên trong nó thuộc sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của người được bảo hiểm mà phải được kiểm tra để tuân thủ theo quy định pháp luật trừ khi các bình chứa, máy móc thiết bị này là đối tượng của một hợp đồng bảo hiểm hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm tra theo yêu cầu khác.

c/ Do cháy phát sinh từ nổ

d/ Do nổ

i/ Nồi hơi

ii/ Khí đốt

Sử dụng với mục đích duy nhất là phục vụ sinh hoạt

e/ Do các sóng áp lực gây ra  bởi máy bay và các phương tiện trên không khác di chuyển với tốc độ âm thanh hoặc tốc độ siêu âm

Đối tượng tham gia bảo hiểm: 

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu

Các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh hoàng hóa, dịch vụ nói chung

Các doanh nghiệp, cá nhân sở hữu, thuê hoặc cho thuê những toà nhà văn phòng, khách sạn

Các đối tượng khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm tài sản

Đối tượng được bảo hiểm: Tài sản là nhà, ng trình kiến trúc, máy móc thiết bị, vật tư, hàng hoá, kho hàng, nhà máy, nhà xưởng,….

Để tham gia Bảo hiểm cháy nổ  và các rủi ro đặc biệt hoặc để được báo giá, quý khách vui lòng liên hệ

Hotline: 0988.263.242- 090.855.1111